UA-178100492-2

Tele Survey

Tele Survey

CMS รับบริการโทรออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำการวิจัยสำรวจทางการตลาด โดยทำการสอบถาม ตามแบบสอบถาม ตามที่ลูกค้ากำหนด เพื่อประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการสินค้าหรือบริการ และรวบรวมผลการสำรวจวิจัยทางการตลาดส่งให้ท่านดำเนินการต่อไป

CMS มีระบบรองรับ ที่สามารถเชื่อต่อกับ On Line หรือ Off Line Application (Questionnaire) พร้อมระบบบันทึกเสียงสนทนา โดย Questionnaire ทั้งหมดจะถูกพัฒนาเป็นโปรแกรม ซึ่งเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของลูกค้า ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วและลดข้อผิดพลาดในการดำเนินงาน

ระบบยังสามารถตรวจสอบและทำรายงานผลการโทร (Success Call) ได้อย่างสมบูรณ์และรวดเร็ว โดยทั้งหมดสามารถแสดงผลในรูปแบบของรายงานเป็นรายวัน หรือรายเดือนได้

 

 


Hot Line : 085 108 5588

Visitors: 31,316