UA-178100492-2

Inbound Contact Center

Inbound Contact Center คือ การให้บริการทางโทรศัพท์แบบเชิงรับ โดยเมื่อผู้ติดต่อ ติดต่อเข้ามาที่ศูนย์จะผ่านกระบวนการบริหารจัดการของระบบโทรศุพท์ ระบบ Contact Center ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัต ระบบกระจายสายไปยังเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงข้อมูลของผู้ติดต่อบนหน้าจอของพนักงานให้บริการ พนักงานจะให้บริการโดยใช้เครื่องมือ Applications CRM เพื่อบริการข้อมูลให้กับผู้ติดต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การให้บริการแบบ Inbound สามารถให้บริการแบบโทรศัพท์ หรือ  Chats (Social Media) ได้เช่นกัน

 

รูปแบบการให้บริการ Inbound Contact Center :

1. Informations Center : ศูนย์บริการข้อมูลสินค้าและบริการทั่วไป โดยเจ้าหน้าที่จะใช้ Applications CRM ประกอบการให้บริการ เพื่อความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2. Customer Services : ศูนย์บริการหลังการขายสินค้าและบริการ เจ้าหน้าที่จะรับแจ้งเคสต่างๆของการใช้งานสินค้าและบริการ บันทึกปัญหาการใช้งาน ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการประสานแก้ไขปัญหา และปิดเคสหลังจากได้รับการแก้ไข เจ้าหน้าที่จะใช้ Applications CRM ประกอบการให้บริการ เพื่อประสิทธิภาพของการให้บริการ

 

3. Complains Center : ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่จะรับเรื่องร้องเรียน โดยจะทำการบันทึกลงระบบ Application CRM เพื่อทำการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการแก้ไขปัญหา

4. Order Taking : ให้บริการรับ Order สินค้าและบริการ ประสานงานกับลูกค้า เจ้าหน้าที่จะบันทึกข้องมูลการสั่งซื้อสินค้าและบริกาลงระบบ ส่งรายงานการสั่งซื้อเพื่อจัดส่งสินค้าต่อไป

 

Hot Line : 085 108 5588

Visitors: 31,316